POZEMNÉ STAVITEĽSTVO

 

 ========================

 

 • komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • dodávka a realizácia stavieb na kľúč

 

VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

 

========================

 

 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
 • regulácie tokov a riek
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany

 

CESTY , MOSTY, DIAĽNICE

 

========================

 • zemné práce
 • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
 • asfaltobetónové kryty
 • cementobetónové kryty
 • náterové, penetračné a postrekové technológie
 • komplexná výstavba mostov

 

Naša technika

 ========================   

 

   Ako majiteľ širokého spektra stavebnej techniky a mechanizácie, poskytujeme možnosť prenájmu zariadení podľa aktuálnej dostupnosti. Pre viac informácii ohľadom ceny a ponuky  vás prosíme nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

 

Súčasťou našej ponuky je aj poskytovanie služieb v oblasti prevádzky nákladnej cestnej dopravy v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej preprave. Prepravný poriadok je k dispozícii k nahliadnutiu tu: "Prepravný poriadok".

IČO: 46715894 DIČ: 2023532115 IČ DPH: SK2023532115 Telefón: 0907203214 Fakturačná adresa:  Mostová 2, 811 02 Bratislava Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

 

 

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO

 

 ========================

 

 • komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • dodávka a realizácia stavieb na kľúč

 

VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

 

========================

 

 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
 • regulácie tokov a riek
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany

 

CESTY, MOSTY, DIAĽNICE

 

========================

 

 • zemné práce
 • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
 • asfaltobetónové kryty
 • cementobetónové kryty
 • náterové, penetračné a postrekové technológie
 • komplexná výstavba mostov

0907203214