Spoločnosť Adifex, a.s. vznikla v r. 2012 najskôr ako s.r.o, pričom podnikateľské aktivity jej zakladateľa v stavebnom priemysle siahajú až do roku 2009. Z dôvodu značného nárastu aktivít spoločnosti sa v r. 2015 transformovala na akciovú spoločnosť.

 

      V súčasnosti poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebnej výroby - najmä realizáciu stavebných a montážnych prác (ako generálny dodávateľ i subdodávateľ). Zabezpečujeme realizáciu všetkých druhov stavebných prác, od zemných prác, cez budovanie inžinierskych sietí a objektov (mosty, čističky odpadových vôd, protipovodňové opatrenia a pod.) až po štandardné pozemné stavby (novostavby a rekonštrukcie budov) a špecializované profesie (kúrenie, vodoinštalácie, elektroinštalácie, a pod.)

 

      Prostredníctvom svojich partnerov vieme zabezpečiť tiež prípravné a projekčné práce a komplexnú inžiniersku činnosť.

 

      V súvislosti s novou platnou legislatívou a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) dávame našim návštevníkom a partnerom do pozornosti nasledovné Poučenie o právach dotknutej osoby: Otvoriť dokument

 

IČO: 46715894 DIČ: 2023532115 IČ DPH: SK2023532115 Telefón: 0907203214 Fakturačná adresa:  Mostová 2, 811 02 Bratislava Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

0907203214